სოდიუმის და ლედ მოწყობილობის სამაგრი, რეგულირებადი.

20.00

სოდიუმის და ლედ მოწყობილობის სამაგრი, რეგულირებადი.